copywriting

Vertaling of meertalige communicatie?

Ja, dat klopt, wij vertalen ook bij con-text. We kiezen bewust voor enkel de meest gevraagde talen (Engels, Frans, Duits en Spaans) en voor moedertaalsprekers die in België wonen. Onze focus ligt namelijk niet op het vertalen an sich, maar op meertalige communicatie. Onze klanten zijn bedrijven uit België die zich buiten de taalgrenzen begeven en hun doelgroep daar correct willen aanspreken. Tegelijk krijgen we vaak te maken met een wel zeer Vlaamse of Belgische context en dan is een vertaler zonder kennis van die culturele achtergrond soms verloren.

Recent werden we gevraagd om een uitgave van een lokale brouwerij te vertalen naar Engels en Frans. Het is een boek vol historische verhalen over bier en abdijen en bevat zowat alle obstakels die een vertaler kan tegenkomen. Historische termen zijn niet altijd zo eenduidig en werden misschien ook vroeger niet duidelijk afgebakend of gedefinieerd. Waar ligt precies het verschil tussen een horige, een cijnsboer, een laat en een lijfeigene? Soms zijn de termen wel voorhanden in een andere taal, maar is het begrip ongekend. Dan kan je best een beetje afwijken van een letterlijke vertaling en het begrip eerst uitleggen of duiden.

Hoe pak je Oud-Nederlandse teksten aan? In dit geval kozen we ervoor om ze in de originele bewoordingen te laten staan en de inhoud daarna in de vertaling toe te lichten.

Een ander hoofdstuk spitste zich toe op caféspelen en was doorspekt met Vlaamse of dialectwoorden. Daar komt wat culturele kennis van het Vlaamse land goed van pas!

In recepten moesten weer andere knopen worden doorgehakt. De term grondwitloof is voor de meeste Vlamingen wel duidelijk en je begrijpt onmiddellijk dat het over de teeltwijze gaat. Vertaald naar pakweg ground endives zou het meerdere wenkbrauwen doen rijzen in Britse kringen…

De essentiële vraag is bij een vertaling net zoals bij elke andere tekst: Voor wie is de tekst geschreven? Het antwoord op die vraag geeft de schrijver heel wat houvast. Formeel of joviaal taalgebruik, vakjargon of eenvoudige termen zijn een aantal keuzes die een schrijver of copywriter maakt. Een Engelse vertaler maakt daarbij bijvoorbeeld nog de keuze voor Britse of Amerikaanse spelling. Een Duitse vertaler weet graag of het du of Sie moet zijn. Bij teksten voor de Nederlandse markt verkies je mobieltje boven gsm.

Onze vertalers zijn specialisten in hun eigen taal en cultuur, houden van Vlaanderen én copywriters. Ze interpreteren en vertalen en denken graag met jou mee.