Zijn vertalers nog wel nodig?

Af en toe krijgen we de vraag of automatische vertalingen, genre Google Translate, de echte vertalers uit de markt concurreren. Wij voelen vooral aan dat de nood voor beide bestaat. Misschien wil je snel even weten waar een tekst over gaat die niet in je moedertaal geschreven is: een automatische vertaling is meestal uitstekend om een idee te krijgen over de inhoud. Interpretatie en context is echter een zaak voor vertalers. Neem nu deze automatische vertaling op Facebook:

‘Cold cuts tonight: home smoked trout and mackerel (saba), zuccini, cheese and tomatoes,’ werd woordelijk vertaald naar ‘koude besparingen’.

Een goede vertaling voor het woord ‘cuts’ uiteraard, maar totaal niet correct in deze zin.
Onze vertalers doen dan ook veel meer dan woord voor woord vertalen. Een tekst wordt eerst volledig gelezen en begrepen, om daarna omgezet te worden in een nieuwe tekst die zowel inhoudelijk matcht met het origineel, als oog heeft voor het register. Vooralsnog zijn deze expertises nog steeds weggelegd voor mensen!

#vertalen #vertaling #facebook #googletranslate