Con-text is een collectief van woord- en beeldmensen

Wij gieten jouw boodschap in de juiste vorm zodat je wordt gehoord, gelezen, gezien en begrepen! Wij specialiseren ons in communicatiemaatwerk, een team met de vaardigheden en kwaliteiten waar jij naar zoekt.

Laat je teksten vertalen door professionelen met een academische achtergrond. Communicatie, duidelijke en correcte communicatie, is in een geglobaliseerde wereld elke dag belangrijker.  

Con-text biedt u de mogelijkheid een beroep te doen op een collectief van professionals die uw teksten correct vertalen. Het vertaalwerk gebeurt door professionals met een academische achtergrond.  Indien nodig, gaan we op zoek naar een expert in het vakgebied.  Ook ondertitelingsopdrachten en boekvertalingen kunnen.

Wij werken met moedertaalsprekers, hetzij om te vertalen, hetzij om de vertaling na te lezen.  Wij zorgen voor een vlotte tekst, aangepast aan je doelpubliek.

copywriting

We schrijven jouw verhaal, we verwoorden jouw boodschap. Zowel voor het meer creatieve vertaalwerk als voor het echte schrijfwerk ben je bij ons aan het juiste adres.  Wij geven je stem en boodschap kleur en zorgen voor authentieke communicatie en teksten.  

Onze copywriters zijn vertrouwd met de culturele en sociale sector, geboeid door de reis- en voedingssector.  Wij werken voor ngo’s en overheden en helpen je mee een strategie uitstippelen voor een effectieve communicatie met je doelgroep.

We lezen jouw teksten na, corrigeren en redigeren. We zijn graag je tweede paar ogen en oren.  We nemen je teksten onder de loep en zorgen voor een grammaticaal correcte tekst die vlot leesbaar is.

We geven jouw boodschap nog meer weerklank door de juiste typografie, de meest sprekende foto of illustratie. Geef je communicatie nog een duwtje in de rug door het geheel af te maken met de juiste lay-out, illustratie of foto.  Versterk je team op maat met iemand die jou de juiste stijl aanmeet.

De vertaling is indrukwekkend ... de vertaalster heeft heel bijzonder werk verricht. Je mag haar de grootste complimenten overmaken van ons.

K. De Wandel

Vraag een offerte aan

Wij maken graag een indicatieve prijsofferte voor jouw communicatievraag.